బాంకెట్ హాల్

Ayojan Food Creations

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 500 నుంచి

2 ఇండోర్ స్థలాలు 100, 200 ppl

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం 800 ppl

+91 91091 0 1541

Opposite Advanced Academy, Hare Krishna Vihar, Nipania, Indore
Advanced Academy
+91 91091 01541
బాంకెట్ హాల్
ఇలాంటి వేదికలు
Kalyanam Hotel And Resort

ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/నుంచి ధర

250 వ్యక్తుల కొరకు 1 ఇండోర్ స్థలం

3000 వ్యక్తుల కొరకు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం

300 వ్యక్తుల కొరకు 1 పూల్‌సైడ్ ప్రాంతం

Rajshahi Resort Marriage Garden

ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/నుంచి ధర

200 వ్యక్తుల కొరకు 1 ఇండోర్ స్థలం

3500 వ్యక్తుల కొరకు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం

4000 వ్యక్తుల కొరకు 1 ఇండోర్ + అవుట్‌డోర్ స్థలం

Shubh Karaj Marriage Garden

ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 450/నుంచి ధర

1200, 1600 వ్యక్తుల కొరకు 2 ఇండోర్ + అవుట్‌డోర్ స్థలాలు

Ayojan Food Creations - ఇండోర్ లో వేదిక

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్
లొకేషన్ నగరంలో
ఫుడ్ సర్వీస్ శాఖాహారం
వంటకం రకం Multi Cuisine
డెకరేషన్ రూల్స్ ఇన్‌హౌస్ లేదా అవుట్‌డోర్ డెకరేషన్
చెల్లింపు విధానాలు క్యాష్, బ్యాంక్ ట్రాన్స్‌ఫర్, చెక్కు
ఛేంజింగ్ రూమ్‌లు 2 కాంప్లిమెంటరీ aCతో
స్పెషల్ ఫీచర్లు స్టేజీ, బాత్‌రూమ్
బాణసంచా అనుమతించబడదు
60 కార్ల కొరకు ప్రయివేట్ పార్కింగ్
ఆల్కహాల్ లేదు
మీ స్వంత ఆల్కహాల్‌ని మీరు తీసుకొని రాలేరు
వేదిక వద్ద DJ అందించబడుతుంది
అతిధి రూమ్‌లు లేవు

Lawn

రకం అవుట్‌డోర్ స్థలం
Capacity 100 – 800 వ్యక్తులు
సీటింగ్ సామర్ధ్యం 350 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ఆహారం లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే సంభావ్యత లేదు
ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/ధర
ఎయిర్ కండిషనర్ లేదు

Hall

రకం ఇండోర్ స్థలం
Capacity 80 – 200 వ్యక్తులు
సీటింగ్ సామర్ధ్యం 110 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ఆహారం లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే సంభావ్యత లేదు
ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/ధర
ఎయిర్ కండిషనర్ అవును

Hall

రకం ఇండోర్ స్థలం
Capacity 50 – 100 వ్యక్తులు
సీటింగ్ సామర్ధ్యం 70 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ఆహారం లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే సంభావ్యత లేదు
ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/ధర
ఎయిర్ కండిషనర్ అవును