బాంకెట్ హాల్

Hotel Mangal City

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 500 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 825 నుంచి

5 ఇండోర్ స్థలాలు 25, 25, 80, 300, 600 ppl

+91 731 470 9111

Mangal city, Agra Bombay Rd, Scheme 54 PU4, Indore
Mangal city mall
+91 731 470 9111
+91 88179 88841
https://www.facebook.com/Hotel.MangalCity/?ref=br_rs
banquets@hotelmangalcity.com
బాంకెట్ హాల్
ఇలాంటి వేదికలు
Shri Madan Mahal

30, 30 వ్యక్తుల కొరకు 2 ఇండోర్ స్థలాలు

1500 వ్యక్తుల కొరకు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం

1600 వ్యక్తుల కొరకు 1 ఇండోర్ + అవుట్‌డోర్ స్థలం

Hotel Diamond Inn

ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 250/నుంచి ధర

60, 100 వ్యక్తుల కొరకు 2 ఇండోర్ స్థలాలు

Kalyanam Hotel And Resort

ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/నుంచి ధర

250 వ్యక్తుల కొరకు 1 ఇండోర్ స్థలం

3000 వ్యక్తుల కొరకు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం

300 వ్యక్తుల కొరకు 1 పూల్‌సైడ్ ప్రాంతం

Hotel Mangal City - ఇండోర్ లో వేదిక

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్
లొకేషన్ నగరంలో
ఫుడ్ సర్వీస్ శాఖాహారం, మాంసాహారం
వంటకం రకం Multi Cuisine
డెకరేషన్ రూల్స్ ఇన్‌హౌస్ డెకరేషన్ మాత్రమే
చెల్లింపు విధానాలు క్యాష్, బ్యాంక్ ట్రాన్స్‌ఫర్, క్రెడిట్/ డెబిట్ కార్డు
అతిధుల రూమ్‌లు 76 రూమ్‌లు, స్టాండర్డ్ డబుల్ రూమ్ కొరకు ₹ 4,500 నుంచి
స్పెషల్ ఫీచర్లు స్టేజీ, బాత్‌రూమ్
ప్రైవేట్ పార్కింగ్ లభ్యం కాదు
ఆల్కహాల్ లేదు
మీ స్వంత ఆల్కహాల్‌ని మీరు తీసుకొని రాలేరు
వేదిక వద్ద DJ అందించబడుతుంది
అతిధి రూమ్‌లు లభ్యం

Hall

రకం ఇండోర్ స్థలం
Capacity 300 – 600 వ్యక్తులు
సీటింగ్ సామర్ధ్యం 400 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ఆహారం లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే సంభావ్యత లేదు
ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 825/ధర
ఎయిర్ కండిషనర్ అవును

Hall

రకం ఇండోర్ స్థలం
Capacity 125 – 300 వ్యక్తులు
సీటింగ్ సామర్ధ్యం 200 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ఆహారం లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే సంభావ్యత లేదు
ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 825/ధర
ఎయిర్ కండిషనర్ అవును

Hall

రకం ఇండోర్ స్థలం
Capacity 50 – 80 వ్యక్తులు
సీటింగ్ సామర్ధ్యం 60 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ఆహారం లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే సంభావ్యత లేదు
ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 825/ధర
ఎయిర్ కండిషనర్ అవును

Hall

రకం ఇండోర్ స్థలం
Capacity 13 – 25 వ్యక్తులు
సీటింగ్ సామర్ధ్యం 20 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ఆహారం లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే సంభావ్యత లేదు
ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 825/ధర
ఎయిర్ కండిషనర్ అవును

Hall

రకం ఇండోర్ స్థలం
Capacity 13 – 25 వ్యక్తులు
సీటింగ్ సామర్ధ్యం 20 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ఆహారం లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే సంభావ్యత లేదు
ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/ధర
ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 825/ధర
ఎయిర్ కండిషనర్ అవును