బాంకెట్ హాల్

TGI Grand Nirvanaa

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 550 నుంచి

3 ఇండోర్ స్థలాలు 30, 300, 800 ppl

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం 3000 ppl

+91 82248 8 8803

MR-10, Nr.Over Bridge, Super Corridor Road Kumedi, Indore
Over Bridge, Super Corridor Rd
+91 82248 88803
+91 82248 88801
+91 99770 55566
https://www.facebook.com/Nirvana-Hotel-Resort-1402994759926779/
http://nirvanaa.org/
gm.nirvanaa@gmail.com
nirvanaahotel@gmail.com
indore100@gmail.com
బాంకెట్ హాల్
ఇలాంటి వేదికలు
Rajshahi Resort Marriage Garden

ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/నుంచి ధర

200 వ్యక్తుల కొరకు 1 ఇండోర్ స్థలం

3500 వ్యక్తుల కొరకు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం

4000 వ్యక్తుల కొరకు 1 ఇండోర్ + అవుట్‌డోర్ స్థలం

Touchwood Resort

ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 575/నుంచి ధర

60, 500 వ్యక్తుల కొరకు 2 ఇండోర్ స్థలాలు

500, 1500 వ్యక్తుల కొరకు 2 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు

Amar Vilas

ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/నుంచి ధర

100, 250 వ్యక్తుల కొరకు 2 ఇండోర్ స్థలాలు

500 వ్యక్తుల కొరకు 1 ఇండోర్ + అవుట్‌డోర్ స్థలం

TGI Grand Nirvanaa - ఇండోర్ లో వేదిక

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం బాంకెట్ హాల్
లొకేషన్ నగరంలో
ఫుడ్ సర్వీస్ శాఖాహారం
వంటకం రకం Multi Cuisine
డెకరేషన్ రూల్స్ ఇన్‌హౌస్ డెకరేషన్ మాత్రమే
చెల్లింపు విధానాలు క్యాష్, బ్యాంక్ ట్రాన్స్‌ఫర్, క్రెడిట్/ డెబిట్ కార్డు
అతిధుల రూమ్‌లు 70 రూమ్‌లు, స్టాండర్డ్ డబుల్ రూమ్ కొరకు ₹ 4,000 నుంచి
స్పెషల్ ఫీచర్లు Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్
400 కార్ల కొరకు ప్రయివేట్ పార్కింగ్
ఆల్కహాల్ సర్వీస్
స్వంత ఆల్కహాలిక్ పానీయాలు తీసుకొని రావడానికి అనుమతిస్తుంది
వేదిక వద్ద DJ అందించబడుతుంది
అతిధి రూమ్‌లు లభ్యం

Lawn

రకం అవుట్‌డోర్ స్థలం
Capacity 100 – 3,000 వ్యక్తులు
సీటింగ్ సామర్ధ్యం 2000 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ఆహారం లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే సంభావ్యత అవును, ₹ 2,00,000
ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 550/ధర
ఎయిర్ కండిషనర్ లేదు

Era Hall

రకం ఇండోర్ స్థలం
Capacity 100 – 800 వ్యక్తులు
సీటింగ్ సామర్ధ్యం 600 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ఆహారం లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే సంభావ్యత అవును, ₹ 1,50,000
ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 550/ధర
ఎయిర్ కండిషనర్ అవును

Revera Hall

రకం ఇండోర్ స్థలం
Capacity 150 – 300 వ్యక్తులు
సీటింగ్ సామర్ధ్యం 200 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ఆహారం లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే సంభావ్యత అవును, ₹ 75,000
ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 550/ధర
ఎయిర్ కండిషనర్ అవును

Accord Hall

రకం ఇండోర్ స్థలం
Capacity 15 – 30 వ్యక్తులు
సీటింగ్ సామర్ధ్యం 25 వ్యక్తులు
చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు
ఆహారం లేకుండా అద్దెకు ఇచ్చే సంభావ్యత అవును, ₹ 30,000
ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 550/ధర
ఎయిర్ కండిషనర్ అవును